GRÄS/ANLÄGGNINGSJORD GÖDSLAD
GRÄS/ANLÄGGNINGSJORD GÖDSLAD
Gräsmattejord är en sållad och jämn mineraljord med stabil struktur. Den passar som grund till nyanläggning och restaurering av gräsytor.

Artikelnummer: 0701

GRÄSMATTEJORD OGÖDSLAD
GRÄSMATTEJORD OGÖDSLAD
Gräsmattejord är en sållad och jämn mineraljord med stabil struktur. Den passar som grund till nyanläggning och restaurering av gräsytor.

Artikelnummer: 0710

GRÄSMATTEJORD PREMIUM TYP A *
GRÄSMATTEJORD PREMIUM TYP A *
Gräsmattejord Premium typ A är en rotogräsfri, sållad mineraljord med måttlig mullhalt. Den är jämn och har stabil struktur.

Artikelnummer: 0702

GRÄSMATTEJORD PREMIUM TYP B *
GRÄSMATTEJORD PREMIUM TYP B *
Gräsmattejord Premium typ B är en rotogräsfri, sållad mineraljord med måttlig mullhalt. Den passar som grund till nyanläggning och restaurering av gräsytor.

Artikelnummer: 0703

UPPBYGGNAD FOTBOLL 80/20 *
UPPBYGGNAD FOTBOLL 80/20 *
Uppbyggnad sportyta 80/20 är en rotogräsfri finsiktad jordblandning med noga utvalda råvaror.

Artikelnummer: 0741

ÄNGSGRUS
ÄNGSGRUS
När ängar anläggs på befintlig jord är det ofta en bra ide att ”magra av” jorden genom att blanda i grus.

Artikelnummer: 0737

ÄNGSJORD
ÄNGSJORD
När ängar anläggs på befintlig jord är det ofta en bra ide att ”magra av” jorden genom att blanda i grus.

Artikelnummer: 0738