Hoppa till innehåll

Miljö- och kvalitetspolicy

Miljöpolicy

 • Vi skall följa tillämpliga lagar och andra krav som företaget berörs av.
 • Vi skall understödja de lagar och retursystem som finns för insamling och återvinning.
 • Vi skall sträva efter minsta möjliga miljöbelastning, genom att ständigt förbättra våra processer och förebygga förorening.
 • Vi skall om möjligt prioritera de varor och tjänster som ger en mindre miljöbelastning.
 • Vi skall arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enlighet med vår strävan.
 • Vi skall kontinuerligt utveckla kompetensen och miljömedvetenheten hos alla medarbetare.
 • Vi skall ha en öppen dialog i miljöfrågor med kunder, leverantörer, myndigheter och andra samhällsaktörer

Kvalitetspolicy

 • Vi skall leverera produkter och tjänster som motsvarar kundens förväntningar avseende kvalitet, kvantitet och leveranstid.
 • Vi skall vara tydliga i vår kommunikation med våra kunder och leverantörer.
 • Vi skall prioritera kvalitetsarbetet och vi skall ständigt förbättra våra processer och produkter i syfte att öka kundtillfredsställelsen.
 • Vi skall fortlöpande säkra produkternas kvalitet genom en systematiserad kvalitetssäkring, en kvalitetsmedveten välutbildad personal och en god arbetsmiljö.