Hoppa till innehåll

Snabbanmälan

Snabbanmälan

1

Har ni inte kundnummer till hands skriv 1000
Anläggning:

Hur lång tid kommer projektet att ta?

2

3

Tidigare verksamhet på ursprungsplatsen:

4

Typ av massor:

Section

Finns risk att massorna innehåller asfalt som helt eller delvis lades innan 1980?
Förekommer tjärindränkt makadam, har asfalten avvikande lukt eller syns tydligt färgomlag vid sprayning av asfalten?

Section

5

4

Godkännande
Observera att den som signerar denna blankett intygar att ovan angiven information är sanningsenlig samt är införstådd med de bestämmelser som gäller för att lämna avfall vid de anläggningar som drivs av Hans Andersson Entreprenad AB / Kalkbrottet AB. Se hemsidan: Viktig information till transportörer för mer utförlig beskrivning av gällande bestämmelser.