Hoppa till innehåll

Prislista och lagersaldo avhämtat material

  • * Beställningsvaror blandas tisdagar och torsdagar, order senast kl. 14.00 och kan hämtas tidigast dag efter blandning. Beställs via e-post: info@haeab.se.
  • *** Kan innehålla krossad natursten.
  • Vintertillägg 1/12 – 15/4 med 5 kr/ton på grusprodukter & 3 kr/ton på bergkrossprodukter.
  • Hans Andersson Entreprenad AB, Lillsjövägen 23, 136 50 Jordbro | Telefon: 08 500 212 00 | info@haeab.se
  • Öppettider måndag-fredag 06.00 – 16.00. Ej stängt för rast.
  • Alla priser exkl. moms.

Bergkrossprodukter

Uppdaterad: 2024-02-24 12:26
Stenmjöl

STENMJÖL

0-2 mm

1600 kg/m³

Hanvedsmossen:

1288 ton 156,00 SEK

STENMJÖL

0-4 mm

1600 kg/m³

Hanvedsmossen:

1803 ton 156,00 SEK

STENMJÖL

0-8 mm

1600 kg/m³

Hanvedsmossen:

162 ton 156,00 SEK
Bergkross

BERG / NATURKROSS ***

0-16 mm

1700 kg/m³

Hanvedsmossen:

388 ton 149,00 SEK

BERGKROSS

0-32 mm

1700 kg/m³

Hanvedsmossen:

2472 ton 141,00 SEK

BERGKROSS

0-63 mm

1750 kg/m³

Hanvedsmossen:

451 ton 128,00 SEK

BERGKROSS

0-90 mm

1750 kg/m³

Hanvedsmossen:

1114 ton 121,00 SEK

BERGKROSS

0-150 mm

1700 kg/m³

Hanvedsmossen:

1152 ton 108,00 SEK

BERGKROSS BESTÄLLNING

0-200 mm

1700 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 108,00 SEK
Makadam

MAKADAM

2-6 mm

1400 kg/m³

Hanvedsmossen:

1806 ton 275,00 SEK

MAKADAM

4-8 mm

1400 kg/m³

Hanvedsmossen:

164 ton 198,00 SEK

MAKADAM

8-16 mm

1400 kg/m³

Hanvedsmossen:

3601 ton 198,00 SEK

MAKADAM

16-32 mm

1400 kg/m³

Hanvedsmossen:

483 ton 166,00 SEK

MAKADAM

32-63 mm

1430 kg/m³

Hanvedsmossen:

373 ton 152,00 SEK

MAKADAM

32-90 mm

1410 kg/m³

Hanvedsmossen:

1671 ton 144,00 SEK

MAKADAM

63-90 mm

1400 kg/m³

Hanvedsmossen:

789 ton 148,00 SEK

MAKADAM

90-150 mm

1400 kg/m³

Hanvedsmossen:

756 ton 135,00 SEK

Grusprodukter

Uppdaterad: 2024-02-24 12:26
Naturgrus

KABELSAND

0-4 mm

1500 kg/m³

Hanvedsmossen:

1590 ton 156,00 SEK

Jordbrotippen:

162 ton 222,00 SEK

RÖRGRAVSGRUS

0-8 mm

1800 kg/m³

Hanvedsmossen:

63650 ton 132,00 SEK

Jordbrotippen:

47 ton 179,00 SEK
Singel

NATURSINGEL

5-16 mm

1700 kg/m³

Hanvedsmossen:

3778 ton 180,00 SEK

NATURSINGEL

16-32 mm

1600 kg/m³

Hanvedsmossen:

434 ton 132,00 SEK
Sten

NATURSTEN

32-63 mm

1600 kg/m³

Hanvedsmossen:

867 ton 251,00 SEK

NATURSTEN

63-90 mm

1660 kg/m³

Hanvedsmossen:

502 ton 235,00 SEK

NATURSTEN

90-200 mm

1660 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 330,00 SEK

NATURSTEN PLOCKHÖG 300 >

1450 kg/m³

Hanvedsmossen:

73 ton 330,00 SEK

Återvinningsprodukter

Uppdaterad: 2024-02-24 12:26
Asfalt

ASFALTSKROSS

0-16 mm

1530 kg/m³

Hanvedsmossen:

150 ton 24,00 SEK

ASFALTSKROSS

0-32 mm

1600 kg/m³

Hanvedsmossen:

150 ton 12,00 SEK

ASFALTSKROSS BESTÄLLNING

0-63 mm

kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 12,00 SEK

ASFALTSKROSS BESTÄLLNING

0-150 mm

kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 12,00 SEK
Betong

BETONGKROSS

0-90 mm

1600 kg/m³

Hanvedsmossen:

5919 ton 24,00 SEK

BETONGKROSS BESTÄLLNING

0-63 mm

kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 30,00 SEK

BETONGKROSS BESTÄLLNING

0-200 mm

kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 12,00 SEK
Grus & Stenprodukter ÅV

GRUSFYLLNING 90/10 ÅV

0-16 mm

1700 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 0,00 SEK

Jordbrotippen:

263 ton 0,00 SEK

ÅV-MIX

0-63 mm

1600 kg/m³

Hanvedsmossen:

973 ton 48,00 SEK

ÅV-MIX

0-90 mm

1700 kg/m³

Hanvedsmossen:

4399 ton 42,00 SEK

ÅV-MIX

0-200 mm

1700 kg/m³

Hanvedsmossen:

800 ton 30,00 SEK
Jordprodukter

FUKTHÅLLANDE OSORTERAT

1500 kg/m³

Hanvedsmossen:

2587 ton 40,00 SEK

Jordbrotippen:

0 ton 40,00 SEK

FUKTHÅLLANDE SORTERAT

0-70 mm

1300 kg/m³

Hanvedsmossen:

1419 ton 45,00 SEK

JORDFYLLNING ÅV

0-32 mm

1700 kg/m³

Hanvedsmossen:

1177 ton 10,00 SEK

JORDFYLLNING ÅV

0-63 mm

1600 kg/m³

Hanvedsmossen:

660 ton 0,00 SEK

Jordbrotippen:

448 ton 0,00 SEK

SÅLLAD JORD ÅV

0-15 mm

1500 kg/m³

Hanvedsmossen:

376 ton 132,00 SEK

Jordbrotippen:

258 ton 132,00 SEK

Hasselfors

Uppdaterad: 2024-02-24 12:26
Gräsytor, anläggning

GRÄS/ANLÄGGNINGSJORD GÖDSLAD

0701 mm

1300 kg/m³

Hanvedsmossen:

1245 ton 305,00 SEK

Jordbrotippen:

34 ton 350,00 SEK

GRÄSMATTEJORD PREMIUM TYP A *

0702 mm

1300 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 386,00 SEK

GRÄSMATTEJORD PREMIUM TYP B *

0703 mm

1250 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 453,00 SEK

GRÄSMATTEJORD OGÖDSLAD

0710 mm

1300 kg/m³

Hanvedsmossen:

890 ton 303,00 SEK

Jordbrotippen:

41 ton 348,00 SEK

ÄNGSGRUS

0737 mm

1500 kg/m³

Hanvedsmossen:

1000 ton 263,00 SEK

ÄNGSJORD

0738 mm

1400 kg/m³

Hanvedsmossen:

404 ton 362,00 SEK

UPPBYGGNAD FOTBOLL 80/20 *

0741 mm

1450 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 562,00 SEK
Gräsytor, skötsel

K-DRESS

0721 mm

1050 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 691,00 SEK
Växtbäddar – Anläggning

TRÄDGÅRDSJORD E OGÖDSLAD *

0715 mm

1200 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 380,00 SEK

TRÄDGÅRDSJORD E MINERAL*

0716 mm

1200 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 403,00 SEK

TRÄDGÅRDSJORD E NATURGÖDSLAD

0717 mm

1200 kg/m³

Hanvedsmossen:

862 ton 368,00 SEK

Jordbrotippen:

140 ton 413,00 SEK

TRÄDGÅRDSJORD E BOOST 10 *

0718 mm

1200 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 640,00 SEK

TRÄDGÅRDSJORD E ZERO*

0719 mm

1300 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 421,00 SEK

RABATTJORD

0720 mm

700 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 866,00 SEK

R-DRESS *

0724 mm

800 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 937,00 SEK

RHODODENDRONJORD

0725 mm

800 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 762,00 SEK

FRILANDSJORD

0727 mm

1000 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 658,00 SEK
Växtbäddar – AMA-jordar för busk- och trädplantering

VÄXTJORD TYP A

0730 mm

1250 kg/m³

Hanvedsmossen:

2078 ton 363,00 SEK

Jordbrotippen:

96 ton 408,00 SEK

VÄXTJORD TYP B

0732 mm

1250 kg/m³

Hanvedsmossen:

476 ton 436,00 SEK

VÄXTJORD TYP C

0734 mm

1000 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 1282,00 SEK

VÄXTJORD TYP D

0735 mm

1300 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 431,00 SEK
Växtjordar – mineraljordar

MINERALJORD TYP A

0731 mm

1500 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 280,00 SEK

Jordbrotippen:

0 ton 325,00 SEK

MINERALJORD TYP C *

0733 mm

1200 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 978,00 SEK

MINERALJORD TYP B

0739 mm

1700 kg/m³

Hanvedsmossen:

89 ton 259,00 SEK
Regnbäddar

REGNBÄDD VÄXTJORD *

0792 mm

1400 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 950,00 SEK

REGNBÄDD MINERAL 8-16 *

07930816 mm

1700 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 768,00 SEK

REGNBÄDD MINERAL 32-63 *

07933263 mm

1700 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 698,00 SEK
Citykross

CITYKROSS 2-6

07970206 mm

1300 kg/m³

Hanvedsmossen:

124 ton 954,00 SEK

CITYKROSS 4-8 *

07970408 mm

1300 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 894,00 SEK

CITYKROSS 8-16 *

07970816 mm

1400 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 678,00 SEK

CITYKROSS 16-32 *

07971632 mm

1500 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 640,00 SEK

CITYKROSS 32-63 *

07973263 mm

1500 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 615,00 SEK

CITYKROSS 32-90

07973290 mm

1500 kg/m³

Hanvedsmossen:

202 ton 582,00 SEK

CITYKROSS 90-150 *

07979015 mm

1700 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 560,00 SEK
Övrigt

BIOKOL EBC 1,9 KBM/SÄCK

250 kg/m³

Hanvedsmossen:

77 ton 6156,00 SEK

BIOKOLBOOST *

0728387 mm

640 kg/m³

Hanvedsmossen:

0 ton 4806,00 SEK

FALLSKYDDSFLIS 5-30

0752 mm

400 kg/m³

Hanvedsmossen:

21 ton 2098,00 SEK

PIMPSTEN 2-8

74005 mm

700 kg/m³

Hanvedsmossen:

185 ton 2270,00 SEK

Fiberduk

Uppdaterad: 2024-02-24 12:26
Fiberduk – Hel rulle

FIBERDUK TS09 750 KVM 5M

5M X 150M / N1 mm

kg/m³

Hanvedsmossen:

Jordbrotippen:

30 st 4463,00 SEK

FIBERDUK TS30 300 KVM 2M

2M X 150M / N2 mm

kg/m³

Hanvedsmossen:

Jordbrotippen:

65 st 2580,00 SEK

FIBERDUK TS30 500 KVM 5M

5M X 100M / N2 mm

kg/m³

Hanvedsmossen:

Jordbrotippen:

-1 st 3990,00 SEK

FIBERDUK TS30 600 KVM 4M

4M X 150M / N2 mm

kg/m³

Hanvedsmossen:

Jordbrotippen:

45 st 4675,00 SEK

FIBERDUK TS50 500 KVM 5M

5M X 100M / N3 mm

kg/m³

Hanvedsmossen:

Jordbrotippen:

60 st 5020,00 SEK

Vägsalt

Uppdaterad: 2024-02-24 12:26

KALCIUMKLORID

SÄCK / 1 KBM mm

1000 kg/m³

Hanvedsmossen:

Jordbrotippen:

7 st 6768,00 SEK

Uthyrning

Uppdaterad: 2024-02-24 12:26

STOCKMATTOR

5,5 M X 0,90 M mm

800 kg/m³

Hanvedsmossen:

103 st 40,00 SEK

Park & Täckprodukter

Uppdaterad: 2024-02-24 12:26