Hoppa till innehåll

Prislista personbil med släpkärra

Öppet måndag – fredag 06.00-16.00, ej stängt för rast

  • * Kontakta personal på plats, produkten vägs ut efter lastning.
  • Mottagaren ansvarar för att leveransplatsen är lämplig så att föroreningar t ex ogräs och andra föremål inte kan försämra kvalitén på produkten.
  • Titta på lagersaldo för att se om produkten finns på anläggninngen ni tänkt åka till
  • Vid köp av material på släpkärra, gå in till våghuset och prata med personal. Du berättar vad du vill ha samt betalar med kort eller Swish. Ni blir hänvisad till en specifik plats för lastning. Man får INTE lämna bilen innan lastning. När maskinen åkt ska ni gå ut och titta på lasten för att säkerställa att det ligger säkert. Ni är ansvarig för lasten så se till att minimera risk för spill av material. Det finns redskap på en ställning vi lastplatsen som ni kan använda, borste, kratta mm.
  • Glöm inte att ställa tillbaka det ni använt, tack
  • Ta reda på vad du får lasta här

Bergkrossprodukter

Uppdaterad: 2024-02-24 14:27
Stenmjöl

STENMJÖL

Art.nr: P50002

Storlek: 0-2

1600 kg/m³

Hanvedsmossen:

550,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

STENMJÖL

Art.nr: P50004

Storlek: 0-4

1600 kg/m³

Hanvedsmossen:

550,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

STENMJÖL

Art.nr: P50008

Storlek: 0-8

1600 kg/m³

Hanvedsmossen:

550,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

Bergkross

BERGKROSS

Art.nr: P50016

Storlek: 0-16

1700 kg/m³

Hanvedsmossen:

550,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

BERGKROSS

Art.nr: P50032

Storlek: 0-32

1700 kg/m³

Hanvedsmossen:

550,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

BERGKROSS

Art.nr: P50063

Storlek: 0-63

1750 kg/m³

Hanvedsmossen:

550,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

BERGKROSS

Art.nr: P50090

Storlek: 0-90

1750 kg/m³

Hanvedsmossen:

500,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

BERGKROSS

Art.nr: P50200

Storlek: 0-200

1700 kg/m³

Hanvedsmossen:

500,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

Makadam

MAKADAM

Art.nr: P50026

Storlek: 2-6

1400 kg/m³

Hanvedsmossen:

700,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

MAKADAM

Art.nr: P50048

Storlek: 4-8

1400 kg/m³

Hanvedsmossen:

650,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

MAKADAM

Art.nr: P50816

Storlek: 8-16

1400 kg/m³

Hanvedsmossen:

600,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

MAKADAM

Art.nr: P51632

Storlek: 16-32

1400 kg/m³

Hanvedsmossen:

550,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

MAKADAM

Art.nr: P53263

Storlek: 32-63

1430 kg/m³

Hanvedsmossen:

550,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

MAKADAM

Art.nr: P53290

Storlek: 32-90

1410 kg/m³

Hanvedsmossen:

550,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

MAKADAM

Art.nr: P56390

Storlek: 63-90

1400 kg/m³

Hanvedsmossen:

550,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

MAKADAM

Art.nr: P590150

Storlek: 90-150

1400 kg/m³

Hanvedsmossen:

550,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

Övriga produkter

Uppdaterad: 2024-02-24 14:27

KABELSAND

Art.nr: P30004

Storlek: 0-4

Hanvedsmossen:

550,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

Jordbrotippen:

650,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

NATURSINGEL

Art.nr: P30516

Storlek: 5-16

Hanvedsmossen:

600,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

NATURSINGEL

Art.nr: P31632

Storlek: 16-32

Hanvedsmossen:

550,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

NATURSTEN

Art.nr: P33263

Storlek: 32-63

Hanvedsmossen:

550,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

NATURSTEN

Art.nr: P36390

Storlek: 63-90

Hanvedsmossen:

550,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

NATURSTEN

Art.nr: P390200

Storlek: 90-200

Hanvedsmossen:

750,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

RÖRGRAV

Art.nr: P30008

Storlek: 0-8

Hanvedsmossen:

550,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

Jordbrotippen:

600,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

Återvinningsprodukter

Uppdaterad: 2024-02-24 14:27
Asfalt

ASFALTSKROSS

Art.nr: P40016

Storlek: 0-16

Hanvedsmossen:

400,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

ASFALTSKROSS

Art.nr: P40032

Storlek: 0-32

Hanvedsmossen:

400,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

ASFALTSKROSS

Art.nr: P40063

Storlek: 0-63

Hanvedsmossen:

400,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

ASFALTSKROSS

Art.nr: P40150

Storlek: 0-150

Hanvedsmossen:

400,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

Betong

BETONGKROSS

Art.nr: P60063

Storlek: 0-63

Hanvedsmossen:

400,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

BETONGKROSS

Art.nr: P60090

Storlek: 0-90

1600 kg/m³

Hanvedsmossen:

400,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

BETONGKROSS

Art.nr: P60200

Storlek: 0-200

Hanvedsmossen:

400,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

Grus & Stenprodukter ÅV

ÅV-MIX SLÄPKÄRRA

Art.nr: P70200

Storlek: 0-200

Hanvedsmossen:

400,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

ÅV-MIX SLÄPKÄRRA

Art.nr: P70063

Storlek: 0-63

Hanvedsmossen:

450,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

ÅV-MIX SLÄPKÄRRA

Art.nr: P70090

Storlek: 0-90

Hanvedsmossen:

450,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

Jordprodukter

FUKTHÅLLANDE OSORTERAT

Art.nr: P20021

Hanvedsmossen:

400,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

Jordbrotippen:

400,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

FUKTHÅLLANDE SORTERAT

Art.nr: P20023

Hanvedsmossen:

450,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

JORDFYLLNING ÅV

Art.nr: P20063

Storlek: 0-63

Hanvedsmossen:

0,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

Jordbrotippen:

0,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

SÅLLAD JORD ÅV

Art.nr: P20020

Storlek: 0-15

1500 kg/m³

Hanvedsmossen:

550,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

Jordbrotippen:

550,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

Hasselfors

Uppdaterad: 2024-02-24 14:27
Gräsytor, anläggning

GRÄS / ANLÄGGNINGSJORD GÖDSLAD

Art.nr: P0701

1300 kg/m³

Hanvedsmossen:

750,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

Jordbrotippen:

800,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

GRÄSMATTEJORD OGÖDSLAD

Art.nr: P0710

1300 kg/m³

Hanvedsmossen:

750,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

Jordbrotippen:

800,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

ÄNGSGRUS SLÄPKÄRRA

Art.nr: P0737

1500 kg/m³

Hanvedsmossen:

700,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

ÄNGSJORD

Art.nr: P0738

1400 kg/m³

Hanvedsmossen:

800,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

Gräsytor, skötsel

K-DRESS

Art.nr: P0721

1050 kg/m³

Hanvedsmossen:

1200,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

Växtbäddar – Anläggning

TRÄDGÅRDSJORD E OGÖDSLAD

Art.nr: P0715

1200 kg/m³

Hanvedsmossen:

800,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

TRÄDGÅRDSJORD E MINERALGÖDSLAD

Art.nr: P0716

1200 kg/m³

Hanvedsmossen:

850,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

TRÄDGÅRDSJORD E NATURGÖDSLAD

Art.nr: P0717

1200 kg/m³

Hanvedsmossen:

800,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

Jordbrotippen:

850,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

RABATTJORD

Art.nr: P0720

700 kg/m³

Hanvedsmossen:

1250,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

R-DRESS SLÄPKÄRRA *

Art.nr: P0724

Hanvedsmossen:

1500,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

RHODODENDRONJORD

Art.nr: P0725

800 kg/m³

Hanvedsmossen:

1250,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

FRILANDSJORD

Art.nr: P0727

1000 kg/m³

Hanvedsmossen:

1050,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

Växtbäddar – AMA-jordar för busk- och trädplantering

VÄXTJORD TYP A

Art.nr: P0730

1250 kg/m³

Hanvedsmossen:

800,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

Jordbrotippen:

850,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

VÄXTJORD TYP B

Art.nr: P0732

1250 kg/m³

Hanvedsmossen:

850,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

VÄXTJORD TYP C

Art.nr: P0734

1000 kg/m³

Hanvedsmossen:

1900,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

VÄXTJORD TYP D

Art.nr: P0735

1300 kg/m³

Hanvedsmossen:

850,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

Växtjordar – mineraljordar

MINERALJORD TYP A

Art.nr: P0731

1250 kg/m³

Hanvedsmossen:

700,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

Jordbrotippen:

800,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

MINERALJORD TYP B

Art.nr: P0739

1700 kg/m³

Hanvedsmossen:

700,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

Park & Täckprodukter

Uppdaterad: 2024-02-24 14:27

BARKMULL VÄGS UT *

Art.nr: P20003

Storlek: 0-10

540 kg/m³

Hanvedsmossen:

850,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

FLIS TILL LEKP. VÄGS UT *

Art.nr: P20004

Storlek: 20-80

220 kg/m³

Hanvedsmossen:

1608,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton

TÄCKBARK VÄGS UT *

Art.nr: P20002

Storlek: 10-40

540 kg/m³

Hanvedsmossen:

1350,00 Kr (ex moms) / Max 1 ton