Prishöjning på flis till lekparker

På grund av ökade transportkostnader kommer flis till lekparker att höjas den 3/10-22.

Nytt listpris 294:- per kubik.